emotionele afhankelijkheid

workshop
emotionele afhankelijkheid in relaties

 

Goede voornemens

Vooraf had je het zo helder en duidelijk…
Maar achteraf kreeg je weer dat katterige gevoel en het besef dat je de dingen toch niet zo had gezegd als dat je het graag had gewild…
Waarom toch?

Je communicatietool

Wie je bent, wat jij wil, wat je van iets vindt of hoe je het ziet.
Dat vertel je via je vijfde chakra, het is hét chakra waarmee jij jezelf vertegenwoordigd in de buitenwereld.

Althans, in de ideale situatie… Vaak blijkt dat op bepaalde momenten niet zo te gaan.
Je zegt dan iets anders dan dat je eigenlijk wil zeggen. Je ‘verdraait’ je boodschap wat naar de ander toe.

Het samen eens moeten zijn…

Dat kan een emotie zijn die je ‘corrigeert’. Of je overtuiging of je eigen mening.
Je richt je meer op ‘het samen eens moeten zijn’ dan dat je gewoon verteld hoe het echt voor je is.

Je merkt dat je je afhankelijkheid voelt van de goedkeuring of de acceptatie van de ander. Om je ‘goed en zeker’ te voelen heb je dat van de ander nodig. Meer dan je eigenlijk wil toegeven voor jezelf. Dat heet een vorm van emotionele afhankelijkheid.

Afstemmen versus aanpassen

Afstemmen op een ander is niet het probleem, het maakt communicatie beter mogelijk.
Alleen is communicatie iets anders als ‘het samen eens moeten zijn’. Dat is je aldoor aanpassen.

Communicatie is ontworpen voor vrije uitwisseling van informatie.
Dat verrijkt jou en dat verrijkt de ander.

Vrij of onvrij?

Door die onbestemde druk in je ruimte die aldoor duwt om jezelf te corrigeren of te temperen is er onvrijheid. Je wereld wordt kleiner. Dat is nou niet echt je wens. Daar ben je niet voor op aarde gekomen.

Voor veel mensen lijkt het echter of het bijna ‘gewoon’ is om het zo te doen. Alsof het er erbij hoort, er niet meer mogelijk is.

Maar dat is er wel.

Laten we eens zien waar die druk vandaan komt. Laten we zien waarom we zo omzichtig doen en die censuur toepassen op onszelf. Eens zien of er verandering mogelijk is.

Verander de energie

In plaats van het zoveelste advies aan te horen dat je beter voor je zelf moet opkomen, verander je nu eens de energie in je ruimte. Zie wat er dan gebeurt…

Op de Vrouwendag van zaterdag 3 juni 2017 was ‘emotionele afhankelijkheid in relaties’ het grote thema. De afhankelijkheid van de goedkeuring of bevestiging van de ander.

In veel relaties ‘nogal’ een issue…

 

Wanneer: geweest
Tijd: 10:30 – 16:30 uur
Locatie: Huize Lyndenstein

Hoofdstraat 3 9244 CL Beetsterzwaag

Docent: Karen van Breemen

Deelname voor workshops staat open voor vrouwen die bekend zijn met dit energiewerk.
Tijdens of na de Intuïtie Introductiecursus in 4 Basislessen.

Kosten:
Als deelnemer aan een cursus/opleiding betaal je € 70 voor deze dag.
Ben je geen cursist/student op dit moment dan betaal je € 80.