Vragen en Antwoorden

In elke vraag schuilt een antwoord, de vraag stellen is de vraag openen

Wat is ‘spiritueel’ eigenlijk?

Geestig.

Spiritueel is een vrij populair woord voor geestig. Zinvol is een andere vertaling. Of niet-materieel. Alles wat leeft = spiritueel, ook een grasspriet. Je kunt de uitstraling van een spirit, wezen of beïng in een plant, boom, dier of mens zien. Zie je de uitstraling niet, dan kijk je meestal naar een lijk of plastic.

Het is ‘dat’ wat je mist als een persoon of dier overleden is, de uitstraling van iemand, de aanwezigheid. Een spirit, of wezen, manifesteert zich via het fysieke lichaam zolang als het lichaam leeft.

Om spiritualiteit hangt soms iets ‘zweverigs’. Ondanks dat het woord toch al aardig ingeburgerd is. Sommige mensen trekken ook een serieus gezicht als ze het over spiritualiteit hebben en noemen dan de ene persoon wel- en de andere weer niet-spiritueel.

Dat is nou geestig.

Wat is ‘je intuïtie volgen’?

Een mooie Engelse vertaling is: “Travelling by the Light of your Nature”.
Een ander synoniem is: “Je boerenverstand gebruiken”.

Samen dekken ze de lading wel zo’n beetje. Zie ook deze blog over Intuïtie.

Is het nodig boeken of ander lesmateriaal aan te schaffen voor de cursus of opleiding?

Nee, je leert ondermeer door visualisatie-oefeningen zelf te ervaren hoe het voor je is.
Dat is de grote kracht van dit werk.
Boeken zijn hartstikke leuk en leerzaam met allerlei informatie en ervaringen, alleen zijn het niet de jouwe.

Het is als met leren fietsen, dat leer je niet uit een boek maar door het te doen.
Door ervaring verkrijg je echt de informatie in je lichaam, het blijft geen theorie of aanname. Je kunt het daardoor ook echt voor jezelf gebruiken.

Voor wie zijn deze cursussen bedoeld?

Voor volwassenen en zij die het willen worden.
Iedereen die meer over zichzelf wil weten. Mensen die ‘eigenwijs’ willen zijn en zich willen verdiepen en verbreden. De nadruk in de maatschappij en in scholing ligt tegenwoordig grotendeels op het gebruik van ratio, dat is een waardevol instrument maar niet meer dan dat. Je hebt veel meer mogelijkheden tot je beschikking om je leven mee te verrijken.

Hoe oud moet je zijn om deze lessen te volgen?

Qua fysieke leeftijd is de instap meestal vanaf ongeveer 25 jaar tot ver in de 80, jong en oud dus.
Laag- of hooggeschoold, grote- en kleine inkomens, commerciële- en alternatieve beroepen. Je kunt ze zo gek niet bedenken of we hebben ze langs zien komen.

Mannen en vrouwen uit werkelijk alle lagen van de bevolking. Wat al deze mensen gemeen hebben is dat ze willen leren over zichzelf en de wereld waarin ze leven. Een enkele keer organiseren we iets voor tieners.

Wat gebeurt er in een les?

Niks ernstigs eigenlijk.
Je doet ‘geleid meditatiewerk’ en oefeningen/visualisaties. We doen geen of weinig lichaamswerk, is soms ook van de docent afhankelijk. Je zit gewoon op een stoel, niet op de grond, en doet ‘je ding’, veelal met je ogen dicht zodat het makkelijker is om naar je eigen verhaal te kijken. Soms doe je een oefening met een ander of wissel je iets uit.

Er is veel ruimte om vragen te stellen in de lessen en wil je ergens niet aan mee doen is dat oké. Verder spelen plezier en humor een grote rol in deze lessen. Het is het smeermiddel voor groei en heeft een groot ‘oplossend’ vermogen. In onze ogen een hoog energieniveau, net als enthousiasme. En halverwege de les is er nog pauze ook.

Word je ook geprogrammeerd in dit soort lessen?

Ja, net als bij elke vorm van lesgeven.
Een les overbrengen doe je via een programma; een lesprogramma. Het is inherent aan overdracht, via vorm leer je. Mensen hebben vormen nodig om met elkaar informatie te kunnen uitwisselen. Opvoeden is ook een vorm van programmeren. Maar in tegenstelling tot veel andere programma’s leer je in dit les-programma ook over de-programmeren. De docent wil dus niet je ziel maar alleen jouw cursusgeld op tijd….

Is het nodig dat je je goed kan concentreren in de les?

Nee, je mag zelfs lekker wegdromen en in sommige lessen moedigen we dat zelfs aan.
Maar als je vaak afdwaalt terwijl je dat niet wilt, kunnen we kijken waarom dat gebeurt. Je aandacht zinvol en prettig voor jezelf leren gebruiken is een heel belangrijk onderdeel van dit curriculum.
Aandacht is immers het meest begeerde item in deze maatschappij. Je leert veel over aandacht bij jezelf te brengen, dat levert jou pas echt wat op. “Energie volgt aandacht”. Wel eens moe en uitgeblust? Vraag dan eens aan jezelf waar je aandacht allemaal naar toe is gegaan…

Zijn er vereisten om mee te kunnen doen?

Ja. “Prijs Allah, maar bind eerst je kameel vast”.
Dit is een Soefi-uitspraak en er wordt o.a. mee bedoeld dat als je met ‘spiritueel werk’ bezig wilt zijn, je allereerst zorgt voor brood op de plank en een dak boven je hoofd. Dat zijn de basisbehoeften die je voorzien van rust, ruimte en veiligheid. Dat is nodig om niet in ‘overleven’ te zitten met jezelf. Als je in overleving zit is er simpelweg te weinig ruimte om naar andere zaken te kijken.

Een ander ‘vereiste’ is dat je bereid bent om bij jezelf naar binnen te kijken en je open staat om iets nieuws te leren. Leren betekent ook ‘leeg maken’. (niet jezelf opgeven). Soms ben je een tijdje bezig met “leren hoe te leren”.

Heeft dit werk iets te maken met religie?

Ja & nee. Het woord religie komt van religare en betekent in het Latijn her-verbinden.
Je verbindt je in de les met je zelf, je essentie, om je eigen antwoord te vinden, elke keer weer opnieuw. Veel van dit gereedschap is eeuwenoud en wordt gebruikt in allerlei spirituele- of religieuze tradities. Alleen in dit curriculum is er echter niet “1 grote waarheid” die voor iedereen moet gelden.

Dat is ook de kracht van dit curriculum. Er zijn zoveel waarheden als er mensen in de kamer zitten en ze veranderen ook regelmatig. In de lessen kijk je via een oefening naar wat op dat moment waar is voor jou en wat niet, hoe je dat ook herkent en er ruimte voor kan maken.

Wat verstaan jullie onder mediteren?

Mediteren is een ander woord voor: in communicatie zijn met jezelf.

Dat kan soms even wennen zijn als je gewend bent altijd veel met anderen in je hoofd te zitten. Mediteren heeft niets met discipline of ingewikkelde concentratie-oefeningen te maken. Meer met vriendelijk naar jezelf leren luisteren. Je hebt er dus geen speciale schoenen voor nodig, een witte jurk of er een ‘bepaald gezicht bij te trekken’. Het mag wel, maar hoeft dus niet…

Wordt er ook met affirmaties gewerkt?

Nee. Affirmatie is een bevestiging of bekrachtiging met ‘positieve gedachten’.
Je energie veranderen werkt niet als je ‘het maar vaak genoeg zegt of denkt’. Dat is ‘goedbedoelde …koek’, netjes gezegd.

Je gedachten zijn een reactie op je beelden, als je je innerlijke beelden niet verandert, verandert er niks.
Wat werkt is dat je het Ziet.
Daar gaat dit curriculum over. Het werken met beelden.

Wat betekent havingness eigenlijk?

Je vermogen om te kunnen hebben; het hebben van je capaciteiten, je ervaringen, wat je creëert, wat er in je wereld gebeurt. Elke dag leer je daar over.

Als er veel “moeten” in je leven is, is er vaak weinig havingness. Wel – of geen havingness speelt op veel terreinen en niveaus. Zowel materieel als niet-materieel. Havingness is een broertje (of zusje) van Genegenheid & Affiniteit. Je vindt deze energie in je 4e chakra.

Centrum voor Intuïtieve Ontwikkeling Havingness.nu geeft de ruimte aan mensen dit vermogen in zichzelf te vergroten. Zie het als een spel van bewust-worden wat er allemaal voor je mogelijk is.

Ik wil geen ‘healer’ of ‘reader’ worden, heb ik dan wat aan deze cursussen?

Yep. Je hoeft er geen professie van te maken maar het zijn eigenschappen die elk levend wezen heeft. Zonder het vermogen van healing in je systeem kun je niet bestaan. En een ander ‘readen’ of ‘lezen’ doen we allemaal. Als je naar een willekeurig iemand kijkt ‘lees’ je die persoon. Je leest de uitstraling van de persoon.

Dit is meest een onbewust proces en waardoor het wordt beïnvloed evenzo. Dit proces wel bewust te worden geeft je meer autonomie en inzicht over jezelf én je relaties.

In de Reading Opleiding leer je veel over neutraal en met minder oordeel kijken. Ook om de energie van jezelf en anderen te leren benoemen. In waardering als het even kan.

Wat kun je met deze cursussen en opleidingen?

Je wordt zekerder van jezelf en van je eigen mogelijkheden. Je vergroot je eigen kracht en wordt minder afhankelijk. In de cursussen, opleidingen en workshops leer je je eigen energie beter kennen en te ‘managen’ en je verrijkt je leven daardoor. 

Mensen volgen deze opleiding allereerst voor zichzelf. Ze gebruiken wat ze leren in hun leven en werk. Na de healing- en reading-opleidingen beginnen mensen wel/niet een eigen reading- of healing-praktijk of ze gaan les geven.

Zit er een opbouw in dit energiewerk?

Ja, we hebben een curriculum met een kop en staart wat zich blijft zich ontwikkelen. Ook al is het al duizenden jaren oud.
Als je op energiegebied iets wil veranderen in je leven dan is de basis heel belangrijk.

Het belangrijkste is dat je je veilig voelt. Eerst bij jezelf en dan in een groep. Als je je niet veilig voelt heb je geen ruimte om ook maar iets te leren of te veranderen.

Daarom beginnen we daar al in de eerste les mee. Je leert jezelf zo eerst een eigen plek geven. Dan een ‘eigen ruimte’ voor jezelf te creëren. Niet eerder kan jouw informatie over jezelf er ook zijn.

Dit is een van de redenen dat ook mensen die ergens anders al veel energiewerk hebben gedaan vaak bij ons komen. Simpelweg omdat ze basis missen. 

Alles begint dus bij de basis, in de Opleiding Intuïtieve Ontwikkeling zit alles wat je in de volgende cursussen en opleidingen nodig hebt en aldoor gebruikt.

Basis is dus niet alleen voor beginners. Het is ‘de grond’ waar je op staat. Elke dag.

 

Ook een vraag? We zijn dol op vragen, stel hem en neem contact  op.