wezen en lichaam

Wezen en Lichaam

In deze tweedelige workshop ‘wezen en lichaam’ onderzoek je de relatie die je hebt met ‘wezens zonder lichaam’. Sommige mensen noemen ze ook wel gidsen of imaginaire vriendjes…

Communicatie en Cultuur

Cultureel bestaan er grote verschillen in omgang met ‘wezens zonder lichaam’. In sommige culturen is de communicatie in alle openheid en in andere is de communicatie verborgen of is er ontkenning van het bestaan.

Hoe dan ook, meeste kinderen hebben een vriendje dat misschien niemand ziet, maar waar ze wel veel mee delen. Daarnaast zijn de meeste mensen regelmatig in gesprek met een overleden dierbare relatie. Deze communicatie is reëel en heel waardevol.

Spectrum Wezen – Lichaam

Op individueel niveau zijn er ook grote verschillen. Aan de ene kant van het spectrum staan diegenen die het fysieke lichaam min of meer ontkennen: “Alleen het spirituele leven is belangrijk en het lichaam is een illusie”.

De mensen aan de andere kant van het spectrum identificeren zich juist alleen met het fysieke lichaam: “Er is alleen het lichaam en dat is wat ik ben, verder niks en hou op met die spirituele flauwekul”.

Deze beide uitersten kom ik in de klassen overigens zelden tegen, wel de mensen in het grote ‘midden’ van dit spectrum. Die willen de relatie wezen-lichaam wél onderzoeken. Deze mensen verlangen vaak naar meer waardering en eigendom in ‘menselijk wezen’ en willen daar over weten en leren.
Waarschijnlijk ben jij daar een van.

Identificatie

Door het ‘populaire’ idee dat wezens zònder lichaam meer zouden weten of kunnen dan wezens mét een lichaam is er meestal geen open communicatie. Het bestaan van wezens zonder fysiek lichaam lijkt voor veel mensen een onprettig idee. Ze zijn er vaak wat bang voor en zijn vergeten dat voor de geboorte van hun fysieke lichaam… er ook een wezen zonder lichaam was…

Eigendom

In deze lessen staat de open en heldere communicatie van wezen tot wezen centraal. Dat is eveneens een van de redenen waarom deze lessen onmisbaar zijn voor healers en readers. Healing en reading is immers contact op wezenlijk niveau.

Wat zijn jouw vragen over dit thema? Hoe kijk je naar wezens zonder lichaam? Hoe beleef(de) je hun invloed op jou?

Is er iets wat je hierin wil veranderen? Wat zou je graag meer in eigendom willen nemen?
Op deze dagen is er alle ruimte om daar iets mee te doen.

Meld je hieronder simpel aan voor de workshop Wezen en Lichaam

Op 2 en 4 oktober 2017
Tijd: 19:15 – 21:45 uur
Locatie: Huize Lyndenstein

Hoofdstraat 3 Beetsterzwaag

Docent: Rinze Heininga

Deelname staat open voor mensen na de Opleiding Intuïtieve Ontwikkeling en is verplicht bij deelname aan de Healing Opleiding.

Kosten:
Als deelnemer aan de Healing Opleiding betaal je € 40 voor 2 avonden.
Ben je geen cursist/student op dit moment dan betaal je € 75 voor 2 avonden.

Meld je hieronder simpel aan voor de workshop Wezen en Lichaam