kundalini

Kundalini, de stem van je lichaam

Kundalini-energie

De meeste mensen associëren kundalini met spirituele energie. Ik zou zeggen, veel fysieker dan kundalini kun je het eigenlijk niet krijgen. Kundalini-energie stroomt continu door je lichaam.

Door je fysieke lichaam en de ruimte rond je lichaam stromen allerlei verschillende energieën. Grofweg zou je deze energieën kunnen opdelen in twee soorten energie: spirituele energie en fysieke energie.

Spirituele energie is de informatie die je als spiritueel menselijk wezen gebruikt en waarmee je je als mens manifesteert. Fysieke energie heeft de informatie van, over en voor je fysieke lichaam. Kundalini is een fysieke energie.

In het ideale geval vindt er een uitwisseling en samenwerking plaats tussen beide energieën. Anders gezegd; er is waardevolle communicatie tussen twee heel verschillende informatiestromen.

Kundalini beschermt, behoudt en herstelt

Lichamen genereren kundalini-energie in het 1e chakra. Het is de fysieke energie die gegenereerd wordt in en voor het lichaam voor zowel mannelijke als vrouwelijke lichamen. Beiden met hun eigen specifieke informatie.

Kundalini is een krachtige, intelligente energie. Het is er in essentie op gericht om de integriteit van het lichaam te beschermen, te behouden en te herstellen.

Dat betekent niet alleen in situaties die door anderen veroorzaakt worden maar soms ook naar de bewoner-eigenaar van het lichaam: jij dus, het spiritueel wezen.

Je relatie met kundalini-energie

Het is vaak moeilijk voor mensen om te luisteren naar hun lichaam en wat het lichaam nodig heeft. Het lichaam moet vaak veel van de eigenaar. Kundalini-energie speelt misschien wel daarom soms de rol van ‘de stok achter de deur’.

Als je niet naar de signalen en vragen van je lichaam wil luisteren klopt deze kundalini-energie namelijk bij jou op de deur. Dat doet het wat harder als de gezondheid van je lichaam in het geding is. Bijvoorbeeld als je niet genoeg of te langzaam reageert omdat het lichaam bedreigd wordt door ziekte of bepaald gedrag. Meeste mensen vinden het niet leuk dat kundalini-energie dat doet.

Kundalini is de ‘stem’ van je lichaam

Niet alleen bij mogelijke beschadiging van je lichaam speelt deze energie een rol. De kracht van deze energie laat eveneens van zich horen als het lichaam eer wordt bewezen, wanneer het lichaam ‘gevierd & behaagd’ wordt.

Herinner je je de gevoelige, zacht-knabbelende kussen aan je oorlel nog door je eerste echte geliefde? En hoe het toen voor je voelde om een lichaam te hebben? Dat is ook kundalini-energie die spreekt…

Het wil niet alleen de integriteit van het lichaam beschermen, behouden en herstellen. Als het even kan wil het ook heel graag bijdragen aan het vermenigvuldigen van fysieke lichamen.

En daar vinden mensen nou vaak iets van.

Spirituele tradities, culturen en religies

Als je kijkt naar een cultuur, spirituele traditie of religie bestaat die grotendeels uit ‘een programma’ over hoe mensen horen om te gaan met hun lichaam. Even héél erg simpel gezegd; hoe gedraag je je als man, hoe gedraag je je als vrouw, en hoe ga je met elkaar om.

Elke cultuur of religie heeft in dit programma (ongeschreven) regels en voorschriften. De een wat strenger of vriendelijker dan de ander.

Kijk maar om je heen en zie wat de ‘eeuwige issues’ zijn op het wereldtoneel en op het moment in de media. Kijk eens naar al die verschillende opvattingen in wereldreligies en (sub-)culturen over lichamen. Wie er het eigendom over heeft en wat je met een lichaam mag doen.

Angst voor de kracht van leven in een lichaam

Veel van deze programma’s zijn echter gebaseerd op angst. Angst voor het lichaam en de onnoemelijke krachten die het bezit. Meestal angst voor de kracht van een vrouwenlichaam maar evenzo goed voor de kracht van een mannenlichaam.

Veel programmatie gaat dan ook over hoe (niet) om te gaan met de energie van de onderste chakra’s. Terwijl dat juist de chakra’s zijn die de informatie van en voor jouw lichaam bevatten.

Die informatie van het lichaam heb je nodig. Het is er op gericht om de integriteit van het lichaam te behouden. Jouw lichaam; vanaf conceptie tot de dood. Jouw hele lichaam; van boven tot beneden, van voor naar achteren en van links naar rechts.

Informatie die je duidelijk maakt wat belangrijk voor je is als je in een lichaam woont. Informatie die in de loop van duizenden jaren door lichamen is verzameld. Hoe zou je dat anders moeten weten?

Effect van onderdrukking van informatie

Wanneer je op persoonlijk niveau deze informatie van het lichaam onderdrukt ontstaan vaak psychosomatische klachten en vermoeidheid. En er komt wantrouwen en onzekerheid in je lichaam. Dit is een reactie van je lichaam via de kundalini-energie. Als je daar niet naar luistert heeft kundalini-energie de eigenschap om nog harder te roepen.

Vaak is een reactie van het wezen op deze informatie: niet herkennen dat het van het lichaam is of negeren, wegkijken. Oftewel; je isoleert je lichaam dan van jou. Je verbant zo informatie naar een onbewust gebied in je ruimte. Wanneer je je lichaam van je isoleert, kun je er geen verantwoordelijkheid voor nemen. Maar, iemand moet het toch doen, dus blijft kundalini toch aan je deur kloppen…

De rol van kundalini vanaf conceptie tot de dood

In deze serie workshops over kundalini kijk je naar de intelligentie en kracht van kundalini die een rol speelt in je lichaam gedurende je gehele leven. Kundalini is vanaf je conceptie en geboorte aanwezig tot aan het moment waarop jij uiteindelijk je lichaam weer verlaat. Het weet in al die situaties wat te doen.

Dicteren of communiceren

In al die verschillende stages van leven in een lichaam is het belangrijk om het verschil te weten. Het verschil tussen het lichaam dicteren of ermee communiceren. Communiceren is luisteren met waardering, vertrouwen en als het even kan met humor. Want werkelijk, je kunt echt lachen en plezier hebben met een lichaam.

Vraag aan jezelf: Waarom wilde jij in dit lichaam?

 

In het Groeiprogramma is een serie van 3 lessen over kundalini-energie gegeven.
Centraal staat kennismaking en de communicatie met deze speciale energie.

Als je een healing-opleiding hebt gevolgd kun je mee doen aan deze 3 lessen.

Kosten voor 3 lessen: € 120 incl. 21% BTW

 

Inschrijfformulier 3 Kundalini-lessen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

LEES & PRINT HIER DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Locatie:
Huize Lyndenstein
Hoofdstraat 3
Beetsterzwaag

Docent: Rinze Heininga

 

© Rinze Heininga
havingness.nu