Leren hoe te leren

Leren hoe te leren in een online les

Er is een bescheiden enquete gehouden aan deelnemers van de online workshops en lessen. De informatie die we kregen is waardevol. Er bleek vraag naar structuur & meer houvast voor het volgen van (online-) lessen.

Hier wat tips voor het samen volgen van online-lessen en om er meer uit te halen voor jezelf.

De roos

Havingness biedt een curriculum voor ‘beginners & gevorderden’. Dat curriculum heeft o.a. tot doel om ‘je-zelf in het geheel’ te zien. Een groot deel van die lessen gaat over leren hoe te leren. Om je te leren openen voor je eigen antwoorden & informatie over jezelf en jouw universum.

“Your answers are within” is geen loze bumpersticker. Je hebt werkelijk alle antwoorden binnenin je. Maar die zie je niet als je daar met je aandacht niet leert te zijn. Ook online.

Dus, begin met een roos. Zet die tussen jou en het scherm waar je nu naar kijkt. Breng zo makkelijker je aandacht naar binnen. Gewoon, oefenen, geen perfectie. Begin er nu mee.

Your vibe 🙂 hersengolven 

Als je mediteert of een visualisatie-oefening doet veranderen je hersengolven. Zo ontstaat de ruimte voor de helende aspecten van dit energiewerk. 

Hersengolven zijn Gamma-golven, Bèta-golven, SMR-golven, Alfa-golven, Thèta-golven, Delta-golven en Mu-golven. Verschillende trillingen van ritmische activiteit van de cellen in het centraal zenuwstelsel.

De meeste mensen bevinden zich in het Bèta-golven bereik. Dan ben je op de buitenwereld gericht, alert en paraat. Vaak niet zo relaxed, beetje gestresst. Het is een veelvoorkomende vibratie waar mensen snel op matchen.

Wanneer je mediteert kom je in het gebied van de Alfa-golven. Op het moment dat jij bewust je ogen sluit stap je al op of over die drempel. 

Je lichaam begint te ontspannen en je komt langzamerhand meer in je evenwicht. En je kunt rustiger naar iets kijken zonder er direct iets mee te moeten doen. Je staat opener voor je eigen informatie.

Daarna kom je in het diepere gebied van de Thèta-golven. Ook wel de creatieve laag genoemd. Het gebied van het helderder waarnemen van beelden, het krijgen van inzichten en dagdromen. 

Delta-golven komen voor in diepe rust of slaap. In dit gebied is eveneens veel healing-energie actief in het lichaam.

Als je regelmatig je energie stroomt, wandelt en luistert naar je lichaam zul je merken dat je in je leven en je meditaties ‘dieper’ gaat. Er ontstaat meer rust in je ruimte. Je komt meer in contact met ‘zijn’ en awareness. 

‘Dingen’ verontrusten je minder.

De toerist in jezelf

De toerist maakt voortdurend foto’s. Maar verbindt zich niet met ‘het hier en nu’. Hij beleeft de reis niet. Hij heeft enkel de foto’s als ie thuis komt…

Wees in een les geen toerist. Oftewel. Je haalt niks uit de les als je de hele tijd zit te schrijven. Je ervaart niet, je verzamelt enkel woorden op papier.

Via ervaring ontstaat de inhoud van een geheugen. Via ervaring ontstaat en beleef je ‘weten’. Dat weet je.

Tips om lekkerder in een les te zitten

Begin de les of meditatie met begroeten wat er is in je ruimte, laat moeite los. Kom in het nu. Zet je eigen ruimte gewoon duidelijk neer. Geef je kamer, de fysieke ruimte waar je zit, ook een gronding.

Maak in jezelf de ruimte om in de ervaring te mogen zijn. Geef jezelf die toestemming. Kap met presteren of vergelijken. Stap in je amusement en genegenheid met jezelf. 

Tijdens een les. Stop met de les-oefening uit te leggen of je inzichten te delen terwijl je nog bezig bent hem te doen… Heb de les eerst voor jezelf.

De vergeten kunst van het onthoudenDe vergeten kunst van het onthouden

In jezelf zit een recorder. Vertrouw erop. Leer hem gebruiken. We doen dat als soort al duizenden jaren zo.

Na een les: 1. ga met je aandacht terug de les in en volg hem achterstevoren. Stap steeds een stap terug de les in en krabbel/schrijf het met wat woordflarden op. 

Of: 2. zet de les vanaf het begin opnieuw voor jezelf neer. Schrijf dan systematisch je les op in de beelden/woorden/associaties die langs komen.

Wil je dat gestructureerder oefenen? Prachtig boek: Joshua Foer “Het geheugen paleis”  

Leg je ervaring lekker niet uit

Wanneer je ervaart dat een plek in je lichaam door je aandacht verandert van donkerpaars in een helder zachtgroen en je je daardoor ‘zomaar’ beter voelt… Dat kun je wel aan iemand vertellen, maar niet uitleggen. En dat hoeft ook niet.

1 + 1 noemen we 2. Dat kun je wel uitleggen.

Er is de wereld van verbeelding en er is de wereld van reden/redelijkheid. Geef ze beide de ruimte die ze nodig hebben. Ze zijn beide waardevol. Maar mix ze niet. Je verliest ze beiden.

Some Do’s & Don’ts in de les

Jij, de groep & je docent creëren een les door interactie. Een lesruimte is geen sociale ruimte. Ook online niet. Zet je smartphone en/of andere afleiders uit. Net als in een gewone les.

In deze lessen is ruimte voor ‘iets’ waar in de maatschappij geen of weinig ruimte voor is. Daar kom jij voor, en die anderen ook. Zo’n plek heeft bescherming nodig. Eer dat.

Eten, appen, je mail lezen, of andere dingen doen. Dat doe je dus niet. Ze storen en verminderen je concentratie. Ook die van anderen.

Doe je microfoon uit als je niet aan het woord bent.
Gebruik een headset, vooral als je een groot hoofd hebt, dan galm je niet zo 🙂

Zorg dat mensen of andere spoken niet in en uit je kamer lopen. Dat maakt het onrustig voor jou en voor anderen die de les volgen. Draai je deur op slot of maak duidelijke afspraken met je medebewoners.

Waardering is spirituele pokon. Waardeer je vragen. Waardeer als er vragen gesteld worden. Een vraag is het gangpad voor een antwoord.

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Wij moeten & willen voldoen aan de AVG. We proberen altijd de privacy zo goed mogelijk te beschermen van cursisten en studenten.

Het is daarom niet toegestaan om opnames van de les te maken. Ook niet voor eigen gebruik. 

Geen beeld-opnames en geen geluid-opnames. Je hebt er geen toestemming voor. Niet van Havingness en niet van de andere deelnemers. 

Wanneer de docent een opname maakt voor iemand die niet bij de les kan zijn meldt hij of zij dat bij aanvang van de les. Deze opnames worden alleen verzonden onder voorwaarden.

Mensen willen vrijuit kunnen spreken. Jij ook. We leren alleen in een omgeving die veilig voelt. Respecteer dat en draag er aan bij.

Heb je ergens een vraag over? Wil je persoonlijke aandacht, een check of healing? Na de les of op een ander moment?
Vraag er om, dan regelen we dat.